Indians Single Season Leaders            
           
  Games Played Yr.       PA's Yr.       AB's Yr.    
1. Several - 162   1. Vizquel, Omar 1997 790   1. Baerga, Carlos 1996 723  
        2. Burks, Ellis 1997 777   2. Baerga, Carlos 1995 712  
        3. Baerga, Carlos 1996 770   3. Vizquel, Omar 1997 708  
        4. Thome, Jim 1997 749   3. Burks, Ellis 1997 706  
        5. Vizquel, Omar 2001 749   5. Garciaparra, Nomar 2004 691  
           
  Runs Yr.       Hits Yr.       Total Bases Yr.    
1. Belle, Albert 1995 152   1. Baerga, Carlos 1996 241   1. Belle, Albert 1995 465  
1. Burks, Ellis 1997 143   2. Belle, Albert 1995 230   2. Belle, Albert 1996 456  
3. Belle, Albert 1996 136   3. Burks, Ellis 1997 224   3. Burks, Ellis 1997 416  
4. Thome, Jim 1998 134   4. Kent, Jeff 2001 213   4. Kent, Jeff 2001 381  
5. Thome, Jim 2003 129   5. Baerga, Carlos 1994 212   5. Thome, Jim 2003 377  
           
  Doubles Yr.       Triples Yr.       HomeRuns Yr.    
1. Belle, Albert 1996 62   1. Garciaparra, Nomar 2004 21   1. Belle, Albert 1996 64  
2. Belle, Albert 1995 50   2. Burks, Ellis 1997 13   2. Belle, Albert 1995 59  
3. Boone, Aaron 2003 47   3. Vizquel, Omar 2003 13   3. Thome, Jim 2003 57  
3. Burks, Ellis 1997 46   4. Merced, Orlando 2003 11   4. Thome, Jim 2002 51  
5. Bonilla, Bobby 1998 46   5. 2 tied with - 10   5. Justice, David 2001 51  
           
  RBI Yr.       BB Yr.       SO Yr.    
1. Belle, Albert 1995 169   1. Thome, Jim 2003 128   1. Thome, Jim 2004 210  
2. Belle, Albert 1996 164   2. Thome, Jim 2001 125   2. Thome, Jim 2002 207  
3. Ramirez, Manny 2000 151   3. Thome, Jim 1997 125   2. Thome, Jim 1997 198  
4. Justice, David 2001 149   4. Thome, Jim 2000 124   4. Thome, Jim 1998 182  
5. Thome, Jim 2003 147   5. Thome, Jim 1996 124   5. Thome, Jim 1996 181  
           
  SB Yr.       CS Yr.       DP Yr.    
1. Vizquel, Omar 1998 52   1. Cole, Alex 1994 20   1. Ramirez, Manny 1997 33  
2. Vizquel, Omar 1999 47   1. Vizquel, Omar 1996 15   2. Alomar Jr., Sandy 1998 33  
3. Cole, Alex 1994 45   1. Howard, Thomas 1994 12   3. Alomar Jr., Sandy 1997 31  
4. Vizquel, Omar 2000 44   4. Vizquel, Omar 1998 9   4. Justice, David 2001 29  
5. Vizquel, Omar 1997 43   5. Vizquel, Omar 2000 9   4. Burks, Ellis 1997 28  
           
  AVG Yr.       OBP Yr.       SLG Yr.    
1. Kent, Jeff 2001 0.350   1. Ramirez, Manny 2001 0.451   1. Belle, Albert 1995 0.706  
2. Belle, Albert 1995 0.349   2. Thome, Jim 2003 0.443   2. Thome, Jim 1999 0.692  
3. Baerga, Carlos 1996 0.333   3. Kent, Jeff 2001 0.442   3. Thome, Jim 2003 0.692  
4. Jefferson, Reggie 1998 0.326   4. Ramirez, Manny 2003 0.422   4. Ramirez, Manny 2001 0.684  
4. Fernandez, Tony 1999 0.322   5. Thome, Jim 1999 0.418   5. Belle, Albert 1996 0.679  
           
  Minimum 500 AB's for AVG.  Minimum 500 PA's for OBP & SLG.